Muška

20.02.2020 15:53
Maličinká MUŠKA
bzúkla mi ráno NEŽNE do uška:
a teda Novinku velikú,že ĽUDSTVO konečne ide 
po DOBROm chodníku:
 
VĽAVO LÁSKA - VPRAVO PRAVDA 
pokojne a skromne v Zdravej RADOSTI
bez boja - bez víťazstva, veď
sme sa už v hlúpom užívaní čertu upísali 
pošetilo vyčerpali svoje siiy až do kosti!!
Vybláznení do sýtosti - Poučme sa z minulosti...
 
Čo k Tomu doDať? Netreba sa už báť! 
Stačí ten ŽIVOT vďačne ľúbiť
zušľachťovať SA naďalej a VYTRVAŤ!
 
SMELO spojiť SVOJE SÚCNO
s veľkým či malým Tvorom 
a trpezlivo zodpovedne MÚDRO 
Budovať BUDÚCNO!!!