Na diaľku

09.09.2015 14:40

"Obláčky Vedomia v silnej Láske Vôli

liečia i na diaľku a to nie na chvíľku.

Ale čistý prameň Duše,ktorý to vysiela

toť Prvá podVedomka úspechu liečenia,

vo všetkých tvoroch na Zemi

rovnako mocne pramení...

Druhá podVedomka-ÚPLNÁ DÔVERA

cez prvú sa prelína-liečivé spojenie

v oddanej spolupráci spočíva!

Kto svoje sily vo Večnom kruhu

Dobrého času rozvinie a vedome

ich užíva v prítomnom Rozume,

precitne a pochopí v ktorej sfére sa točí

jeho pravý účel i príčina výLETU na Zemi."