na Hromnice

08.02.2017 14:39
"na Hromnice času Svetla více,
stromy Bučiny Liesky i Dubice
vypustia z objatia Koruny svojej
do ulice snežnobielej
dietky milé-žalude-bukvice...
Hora zimou stiahne živiny
do kmeňov a koreňov uloží si.
Bez listov v Lese-vidno Vše
brloh-noru i krásne vnútro
každého Stromu
-Brál i Vodopádu.
A na Jar Vše zas omladí sa
Krásou Novou! Prečo?
Bo zimou múdro oddychuje-spí
ale Korunou koreňov zázračne
kvitne stálo do Lona Zeme...
Vše príRodou Nežno-Mocné
rodí sa k Jari Súce-tak TO je,
že Boh Hromu pomiluje
Bohyňu Zem prevelice
na Hromnice..."