Na lazoch

10.04.2017 10:46
Na Lazoch žiť

nie je sranda a keď Hej

tak veru poriadna!

Krem roboty každodennej

zajko hopká-koník ujde

diviak kuká od Hory

a psi brešú sťa Diví.

Rozvaha a Ducha SILA

okamih a vhodná chvíľa

Vše JEDNO i ZARAZ!!

Hrubou Nehou opatruje

v Jasnom Srdci-Mysli Zdravej

Lazník Svoj Život
Strojí v Srdci Hory
kaľavne Súci...