Načo myslíš

17.04.2019 12:49

NAČO MYSLÍŠ

ALE I O ČOM SNÍŠ - TÝM SKÔR ČI NESKÔR SI

SPOKOJNE - ČI ROZORVANE...

PODSTATA MATÉRIE NEUSTÁLE REAGUJE

NA TVOJE ČINY PREDSTAVY MYŠLIENKY I EMÓCIE.

JE JASNÉ, ŽE SA TO CEZ TVOJE TELO DEJE A MENÍ.

O TO VIAC AK SI STÁLE VO VÄZENÍ SPOLOČNOSTI-RODINY.

ŽIJEŠ ZA I CEZ DRUHÝCH, KTORÍ ANI NEZAČALI CHÁPAŤ

O ČOM JE TO - A ŽE SVET JE V NAŠEJ MOCI !!!

RÚTIA SA DO SVOJHO TEMNA-ZATIAĽ IM NIET POMOCI.

SVOJE PREDSTAVY NEOVLÁDAJÚ 

NEVEDIA I NECHCÚ SPRÁVNE ZAMERAŤ 

DO TOČIACEHO SA KRUHU SPOLUŽITIA

DOKONCA  V ZLOM TO SRŠÍ Z NICH VON

NA SVOJICH BLÍZKYCH SÚDRUHOV...

NEPRAJÚ POVZNESENIE NIKOMU ANI SEBE

SÚ PONORENÍ V HUSTOM STAVE DEPRESIE.

TAK AKO ĎALEJ NA SEBE PRACOVAŤ 

AK STE V TAKEJTO RODINE?

POUČOVANÍM-NADÁVANÍM 

ANI POSLUHOVANÍM TO NEJDE

EŠTE HLBŠIE VÁS STIAHNU KU DNU

A UŽ SA NEVYHRABETE VERU.

STÍCHNUŤ NEREPTAŤ-POMÔCŤ TROCHU

UKÁZAŤ SMELO CESTU A NECHAŤ TAK

CHRÁNIŤ SEBA SVOJU SILU ZACHOVAŤ.

A POSTUPNE POMALY A ISTO 

OSLOBODIŤ SA-NAJPRV VNÚTORNE

NERIEŠIŤ - NEPREMÝŠĽAŤ

NETRÁPIŤ SA - NEĽUTOVAŤ

VYČISTIŤ SI VNÚTORNÝ PRIESTOR

A ZAČAŤ SA VENOVAŤ SVOJEJ DUŠI I VO SNE.

CHRÁNIŤ JU OD ZLÉHO VIRVARU MOCNE...

AK ŤA VŠAK BAVÍ BOŽEKAŤ - SI NA SVOJOM MIESTE

NESŤAŽUJ SA - ŽI AKO VŽDY NAĎALEJ

PREMENA SA UDEJE I BEZ TEBA

ANI V ZLOM ČI DOBROM NEZASIAHNE ŤA,

VEĎ DŇOM DRIEMEŠ A NOCOU SUŽUJEŠ SA

PREDSTAVAMI, KTORÉ V PODSTATE NEEXISTUJÚ

ALE VYSAJÚ Z TEBA POSLEDNÉ SILY I IDEÁLY.

NO TA PODSTATA  PREMENY SI TIEŽ TY

NEPODĽAHNI-VYBER SI!!

DOVOĽ SI ŽIŤ INAK AKO DRUHÍ

POZORUJ SVOJE SNY

TVOJA DUŠA V NICH NESPÍ:-)))

PRÍJMI I TO NEPEKNÉ ZABUDNI A ODPUSTI SI.

STAREJ SCHÉME POVEDZ AHOJ

VŠETKY KRIVDY V SEBE zaHOJ......

METAMORFÓZA UŽ PREBIEHA

A NIELEN DUCH A DUŠA SA MENÍ

AKO SA DOSIAĽ VYSMIEVALI NEVEDOMÍ

I MATÉRIA HMOTY TELA

TÁ ŤAŽKÁ-VRAJ NEPREMENNÁ-ODCHÁDZA

ZÁKON VESMÍRU SI TIEŽ TY

AKO SA VYMYSLÍŠ TAK SI!!!