Nad štrbavým plesom

21.07.2013 11:03

Nad Štrbavým Plesom

"Duše ľudí v Čare Krásy

Tatier prelestných spojili sa mocne

Zahrmelo mrndolivo vodopádom Skokom

Vietor Divý ľúbil Víly zurčivým potokom

Sila Slnka cez oblaky žiarila

Láska ľudí mamu Zem živila

Srdce Skaly do rúk vošlo nežnej bytosti

Pocítili všetky Duše Sladkosť Večnosti"