Náplň existencie

01.06.2020 12:38

Náplň Existencie

to je pre Nás ľudí
zatiaľ navyknuté hrubé utrpenie,
pretože sme slaboDuchí
plocho lineárni na povrchu i vnútri
ako placky na panvici-hihi
Nič vysoko Tiché a hlboko Múdre kdež-nač??
Byť HLUBOKO NAD VĚCÍ Nás nebaví
však všetko máme po čom telo túži
spíme sýto preplnení - unudení až tiaž...
 
a práve ONO - Umelo vytvorené
Nás ZOBUDILO!!
Nuda+Sloboda zmizla
niečo Nové sa deje
luhať a zamaskovať sa je prikázané
možno trpieť- báť sa všetkého a všetkých
dokonca i umrieť dá sa
to je vzrušujúce - HURÁÁÁ
 
a ľahko číre najpotrebnejšie TO
najKrajšie DobroDružstvo ŽIVOTA
Jasné SVedomie v súCite a Ume
nekonečne MIERna NÁDHERA
úctivej Vďačnosti za VŠETKO
ZRETEĽNÁ SILA pokoja a sebaUvedomenia
PRAVÁ NÁPLŇ NAŠEJ EXISTENCIE

STÁLE  TRPEZLIVO  ČAKÁÁÁ