Nič nie je ako má byť

28.11.2017 13:06
Nič NIE je v Nás i vo Svete tak ako má byť
treba sa o TO priČiniť!
Všetko čo existuje podlieha zmene
a to si zvedomujme a učme sa chápať neustále.
Extrémy to nevyriešia ani v Joge,
čo robia v Indii "svätí" zrejme im na rodine
ani na vlastnom Zdraví nezáleží

to na Slovenské Duše  neplatí!
URČITE však nesmiete
spadnúť do pozície Obete,
ŽIADNE TÝRANIA-TECHNIKY-HLADOVKY
NESVEDČIA ĽUDSKÉMU TVORU
VTEDY ANI "SVÄTÁ"JOGA NIČ NEZMÔŽE.
A tým PRÁVE spustíte páku sebadeštrukcie
osudu-karmy ako to nazvete nezáleží
no zničíte posledné Hranice SEBA-OBRANY.

A TOTO PLATÍ AJ V ZÁUJME NAŠEJ KRAJINY!

Takže nič nie je také aké by mohlo byť
JE NUTNÉ TO SPOLOČNE VYTVORIŤ
A SMELO NANOVO ZAČAŤ ŽIŤ
LEPŠIE AKO SI VIEME PREDSTAVIŤ...
Prekonať už v Sebe Silu Zla a slabosti
nikoho ani SEBA zanič neviniť!
Ináč nevedomky dovoľujeme
obsadenie Duše a zničenie tela

i všetkému okolo nás môžme život pokaziť!


No je tu ALE, že máme z toho klamne sladký pocit
a trápenie a Bolesť nám zachutí
je potom jasné, že
Sebazáchova prestane platiť
 

a Sami si určujeme i tvoríme-väčšinou nevedome

POTOM TO nás tiež TAK povolenie i zaByť!

A ČO TAKTO SA ZO ZLÉHO PROGRAMU
ČI NaSTAVENIA ĽUDSTVA ZOBUDIŤ
A ROZUMNE úplne OBYČAJNE ZAČAŤ ŽIŤ?