Nový Rok

04.01.2015 21:21
Nocou i zrána z Neba Nás zaviala

Nádhera Vesmíru bieloskvúca.
Naša Zem iskrí krásou

sťa vrúcna mladucha novej Lásky súca.

Nový Rok milo začať sme už všetci súci??
Nuž vyvejme staré mátohy zloDucha
a pustime na slobodu zo SEBA

poctivého MlaDUCHA!!