Obava-ohava

25.08.2017 10:08

Obava-ohava
"Tak ako so strachom to máme,

či si ho aspoň priznáme

alebo ho pestujeme
nevedomky stále?

Pokoja Nehy Času-Lásky Sily
tam kde treba
nedáme-necítime
ani čo vlastne chceme-nevieme.
Boja s časom veľa vytvárame
ani Seba nectíme...

Ak stíšenia do miery Citu
a skromnej Múdrosti

zanedbáme v Žití našom

okamžite Obava-ohava

nepozornosti zavládne

zuby či iné napadne

straší-ničí a neustane

kým nám ODVAHU a Dôveru v Seba
celkom neukradne!!
"