Obrat

28.12.2015 09:00

Slniečko k Nám o5 jasne

obrátilo krásnu Tvár

dníky dlhšie-nôcky milé

zasa veru nastávajú

Vzchop sa človek obráť sa aj Ty

zavráť plané sľuby-nezmysly!

Pozri svojej Pravde do očí

je tam v Tvojom vnútri

až sa Ti Hlava zatočí

a zrazu Tvoja Myseľ zmúdrie.

Dovoľ si Pravdu Skutočne žiť

v múdrosti Citu Tela

každý Deň Dušu pohladiť...

Tak OBRAT v Tebe

smelo sprítomnie

a DOBRO MIERU

pre nás všetkých nastane!!