Od dychu do ducha

04.07.2024 10:53
OD DYCHU DO DUCHA
 
Biele Noci - Strieborné Vrchy
v žiarivej Hmle nášho preRodu
Luna v Splne - horúce Slnce
 
cez Teba Človeče toto Čaro
   OD DYCHU DO DUCHA
svieti žije, znova sa zrodzuje
v Duši Tvojej SPIEVAJÚCEJ*
 
Tak v hlbokom machu Tvojho Dychu
nájdeš jahôdku sladkú k svojmu vývoju,
no myšlienky staroDivné
sťa hmyz divý poštípu ťa za odmenu.
 
Avšak táto vzLetná nePOHODA
stojí za VďAČNOSŤ POCTIVÚ
A NOVÚ ĽÚBOSŤ MOCNE DIVOKÚ
KU VŠEMU***