Óda na Sliačsku Horu

26.06.2013 13:47

ǑDA NA SLIAČSKU HORU

 

"Ách aká si krásna šumná Hora Sliača,
keď schováš ma v búrke ako nežné vtáča.
Len si Ty neochvejne rasti
a neber na seba ľudské strasti!
Chráň Srdce Zeme Príroda Naša,
sťa sladké víno prúď dažďom-snehom...
Hrej Slnkom-Ži Dobrom
v Dúhovom Mieri s Nami.
A milovaním vtáčat nebeských
kvetín blahých i zvierat  hravých
SPOJ náš Čas v Divukrásny JAS
 s Vesmírom Drahým..."