odNova

26.06.2018 09:31

"V Spojení pevnom jogovom

odNova a zase 

zišli sa Bytosti

v spoločnej Záľube

 potrebnom vývoji,

VYSOKEJ KRáSe.

Ako naše Tatry povznesene

k Nebu rastú, 

tak pod nimi jogíni

bázňou žasnú.

S končiarmi k vesmíru kráčajú

s oblakmi zajedno dýchajú...

KIEž SME Už NAOZAJ DOSPELI

KU ZDRAVEJ DôVERE

NORMáLNEJ NáDEJI

V DOBROM ROZLíšENí

NA PRíJME k VýBORNEJ NáLADE."