Orol

06.03.2023 09:06
OROL
 
MAJESTÁTNE VEĽKÝ OROL
PLÁVA MILO V MORI NEBIES
POD BOŽOU OCHRANOU
A HRUďOU BIELOSKVÚCOU
KORÍ SA SLNKU
V JEDNOM VZDYCHU VRÚCNOM
 
I JEDNO ZO ZEMOU
LETIA SLADKÝM ÉTEROM
RÁZNE A MOCNE
VO VEČNEJ ZHODE
SAMI SO SEBOU