Osmiaty predVOJ

17.06.2022 13:06
Osmiaty predVOJ
silných Duší Planéty
precitnuvších v minulom storočí
v samej podstate Života
JEDNAKO POKOJnej
bez umelej Absurdity
v Hravom SEBAPrijatí
vo vytrvalej Hrdosti kráča Ďalej
ba do ostatných Jasne Búši!
 
Ten MOCNÝ VOJ - MIERNE TICHÝ
V ÚZADÍ MÚDRO SLOBODNOM
BEZ HLUČNEJ POCHABY WORKOV
A NEZBEDY SHOPOV
SI VESELO ŽIJE A 
BEZ VIDITEĽNEJ ŠKRUPINY
SA V NÁS SPÁJA - STÁLI
zľahka UMOCŇUJE.