piaty polčas

20.04.2020 11:40
PIATY polČAS
A SME TU v piatom ročnom OBDOBí
v piatom ROZMERE i ROZMARE
v strede ČASU v SRDCI všetkých VECÍ
VEDNO s hravým Vánkom
v SILE Stromov pri Ohníku vlasatom
v Dlani Devy PRÍRODY
čo vytvorili sme spolu VŠETCI
 
čujte ma teda VEDMY+VEDCI:
v Zreteli Pravdy som okúSILA
a konečne uverila cez Telo TEJ NOCI
že MY SME TEN DUCH všeMOHÚCI
SLADKO HREJEME+HRÁME
NÁDHERNé HARMONIČKY SME
PRELESTNÉ VÔNE+CHUTE CÍTIME
SVIETIME sťa SVETLUŠKY v tráve
a podobáme sa HVIEZDAM v NEBI
 
Naozaj SME v Božom NÁRUČÍ i KOŠI
VŠETKO máme - nič netreba
v každom polČase vonku či v dome,
len viera v Seba ešte maličká JE
AVŠAK PODMIENKA VELIKÁ
PO PRECITNUTÍ V NOCI ČI RÁNO
NECHAJME MOZOG+EGO VYPNUTÉ!!
HLAVA sa JASOM trbliece
hojivo planie a Zvoní Čisté SRDCE
a BRÁNICA to je predsa
TEPLA nášho Tela POKLADNICA
Dúhové Útroby
Pramene ŽIVEJ VODY
 
TAK ČOŽE TO POTOM PREKRÁSNE
BLIKÁ V NOCI?
I LUNA I HVIEZDY I DOMY V OKOLÍ
V NICH BATERKY ĽUDSKÉ
VTÁČIKY+ZVIERATKÁ
STÚLENÉ V NEŽNEJ LÁSKE
VO SVETLE SVOJICH HNIEZD
I PĹŠIK UTEŠENÝ ZLATISTO ŽIARI
KEĎ SPINKÁ V SVOJEJ TAŠTIČKE
 
Toť VŠE nesnila len jak obvykle
Svetluša Divoká ale AJ zočila

NAJVYŠŠOU ĽÚBOSŤOU zmámená

na vlastné KUKADLÁ