Plánočka

07.08.2014 11:23

Plánočka v poli žila-nežila
suché konáre bez lásky k Sebe
k Zemi klopila.
Svetluška vznáša sa letom po lúke

pritúli pobozká - pohľadom okúpe.
A tu Div Boží-veru Hej
z Plánočky Jablonka sa stala
a v poli krásne zarodila
množstvom plodov-tak je Ver
sladkotrpkej chuti liečivej.