Plodivý KRUH

02.01.2018 10:18

Plodivý KRUH

Dva milujúce Páry

v plodivom Kruhu Žien

sedeli spolu so Zemou
po cvičení Duševnom
PREBUDENÍ
v Slnečno-Konečnom Rituáli
v Kryštáli Svojho Tela
v skutočnom SVETE SNOV.
Aj keď občas vyskočili z Kruhu Sily
do Smiešnej Zábavy
na chvíľku stanúc sa bezbraní,
MOC LÁSKY SÚDRuŽNEJ
vrátila ich spiatky...
a Vedno v Liečivom spojení
poňatím príčiny=prijatím následku
a neustálou Zmenou dospeli
DO OSOBNEJ NÁPRAVY.

Ej veru ľudský TVOR
A chceš byť múdrym a zdravým
Slnečným PLODOM?
Tak Uchop Dar Poznania
a ži bez rituálov i tradícií
v hojivej Náruči Prítomnej Sily
Vesmíru sladkého Bytia Tvojho

a Svetle VEDOMIA ŽE LÁSKOU SME!

NEUSTÁLE A SMELO!