Počasie

07.05.2019 18:09
"PriTUHUJE ČAS zVonku i v Nás.
Lastovičky v Hniezde TO vedia
pokojne sa do Seba túlia.
Matéria BUBLE
a už sme takmer všetci
v bohatej-no bez BOHA
bez Vôle a Cti t.j. našej Moci
z prekypujúceho BLAHOBYTU 
v zaslúžene ťaživej NUDE :-((((((((((
ČOŽE TO ĎALEJ S NAMI LEN BUDE???
Vonkajšia dôležitosť je v keli-hihi
vzdelanosť i forma už nepomáha
BA SMRDÍ - TREBA ju prevrátiť NA Ruby!
Nároční sme na povrchu a zbabelí vnútri.
A ČAS TLAČÍ - KRIČÍ
/pravda iba tomu,čo nechce byť hluchý/
NutNý JE na odhodenie tej pokrievky,
čo drží masky i krivdy v tom našom Hrnci,
ČO Z NÁS UROBILI TIE SPLNENÉ Nároky
a POVRCHNÉ TÚŽBY :-)))))))))))))))))))
 
Nech to všetko už KONEČNE
vyBuble na Svetlo Božie!
OSLOBODENIE DUŠÍ
PREMENLIVÉ POČASIE TUŠÍ..."
 
k Tomu Silu tvorí Živú a vytrvalú

Vaša Ali

čo pokorne sama seba rieši...