Pod Poľanou

12.09.2018 16:22
Pod Poľanou pôvabnou bosky peši

malá víla Silu Zdravia mocne nosí!

Odkliala v Sebe
obyčajnej ženy Slabosti

a učí Seba i pripravených
ozajstnej Prirodzenosti...
Jak Jablonky poľné
čo žili vo veľkej skromnosti
svietia plodmi do diali
v zafírovom lístí.
Zlaté Jabĺčka POZNANIA
v RADOSTI už rodí
Vedno s ľudmi NOVEJ DOBY
NAJVZÁCNEJŠÍCH DUŠÍ
DRAHOKAMY+++