polročné leto

02.10.2018 15:11
PolRočné LETO

máme v Nás-nie je za nami,

sme naplnení belasým Jasom Dní

a žiarou Nocí spanilých.

A TO prekrásne čo sme zažili

bude Nás nežne hriať

zimnými chvíľami...

Veď každé obdobie je Fajn,

keď sme hlboko nad vecami

a všetkými nečasmi!!
Len pestujme a chráňme

to naše vnútorné prítulné

po i pred Časie..

Poďme si veriť a jednoducho

VĎAČNÍ BYŤ!

Dopriať si všeho tak akurát,

nezvaný hosť strach
nech nie je náš kamarát,
tak náhody i nehody

VIEME UŽ  PREDVÍDAŤ.

Staré chyby i správanie už zahoďme

OCH AKO  ROZHODNE A ŠŤASTNE

AK CHCEME-ŽIŤ SMIEME...