Povznesenie

10.03.2020 12:39
POVZNESENIE JE TU
MÁME HO KAŽDÝ ČO CHCE REKU
ĽUDSTVO MILÉ - POĎME POVSTAŤ HORE
DO NAJVÄČŠEJ SILY+MIERU=DO VRÚCNOSTI CITU
UŽ NAOZAJ odvážne a BEZ náREKU.
VYMAŇME SA Z IMPOTENCIE STRACHU DO POTENCIE LÁSKY
VED KAŽDÝ Z NÁS ĽÚBI MILOVAŤ...VŠELIJAKO+VŠAKOVAK
 
ODLOŽME UŽ BOJOVANIA ZÁH/ľ/UBU
A POTREBU MAŤ KONTROLU
NA SMETISKO ZÁNIKU 
NAJMÚDREJŠIE IHNEĎ Z NáŠHO VNÚTRA 
MIMO PLANÉTU!
 
ŽENSTVU NÁŠMU PREKRÁSNEMU
POVOĽME UŽ UZDU,
VEĎ SME SI UŽ VŠIMLI,ŽE
KAŽDÁ ŽENA, KEď od MUŽA
NEDOSTÁVA TO ČO MÁ
ŽIJE A KVITNE si RADŠEJ SAMA,
 
LEBO KAŽDÝ ĽUDSKÝ TVOR 
JE LEN VTEDY SILNÝ
A ODVÁŽNE KRÁSNY
KED JE PLNÝ DOBROTY A LÁSKY
 
MILUJME A DOVOĽME BEZ OBAVY
ABY NÁS NAPLNO MILOVALI...
 
IBA TAK NASTOLÍME NA ZEMI stratený RAJ
keď vyčistíme zo Seba-každý KLAM 
STRACH ZO STRATY OVLÁDANIA
---- TÚ ZBYTOČNÚ ZBRAŇ
 
A VIEME UŽ PREDSA VŠETCI-MATRIX TEMNA KONČÍ
A S NÍM KONČIA VŠETCI-politici-vojaci či vedci
ZAVÍRENÍ-ZBYTOČNÍ-NEPOTREBNÍ
IMPOTENTNÍ V ZLOSTI v sebe neľútostní
 
MATRICA PLANÉTY JE  CITLIVO PRIJATÁ
HOJÍ - CELÍ - ČISTÍ VŠETKÝCH PREBUDENÝCH
GALAXIOU VŠEĽÚBOSTI!!!!!!!
NAŠA ZEM- PRÍRODA JE ŽENA
PÔVOD ŽIVOTA - ČISTÁ SILA 
MILUJE - TOŤ NAVŽDY STAČÍ
NAČO A PREČO BY BOJOVALA?????
 
PRETO SA JEJ SPIACI BOJA 
ľahšie je vždy przniť+pokorovať
LEBO ŽENA
SŤA ZHMOTNENÁ LÁSKA oSVIETENÁ 
MILUJE BEZ ROZDIELU ZLO+DOBRO
BEZ PARDÓNU I DEBILA :-)))))
nech je aký je - VERNE
a nikdy neprestane dúfať
že RAZ PRECITNE
A KONEČNE PRESTANE ruvať sa ZABÍJAŤ
v prvom i konečnom dôsledku
SÁM SEBA
 
a  REKU impotencia starého systému
je už aj pre slepého zrejmá, ŽE
strach a HANBA  byť sám so Sebou ŠŤASTNÝ 
I BEZ OSTATNÝCH-nikdy nebola MÚDRA.
PREHNITÉ ŠABLÓNY RODÍN choro-falošné
ZAVÍRUJÚ SEBA I DETI-ak ich vôbec chcú
šialenou uniFORMOU zbytočnej Obrany 
pred čím vlastne??
A kto si má koho držať od Tela
toť všetkých vzťahov DILEMA?
ČI ZOBUDENÁ SILA SLOBODY 
ALEBO 
SPAVÁ DUŠA BAHNA POROBY..
VEď sú to už nefunkčné
zašlé víry a komplexy
malej sebaúcty Dôvery
V LÁSKU = ŽIVOT AKO TAKÝ
PRENÁDHERNÝ príTomný...
A JEST UŽ dosti ĽUDÍ
ČO UŽ VYKORENILI ZO Seba
nerozhodné ego-smiešneho 
UMELO VYTVORENÉHO BACyLÍKA
a povzniesli sa DO OZAJSTNEJ 
SEBADÔvERY  ČIŽE
do poriadnej POTENCIE
SVOJHO BYTIA, VŠAK?
 
veď pre Boha i Bohyňu nebuďme na posmech Vesmíru,
vyzeráme ako vlci-čo sa vzájomne požierajú
 
veď sme vytvorili-trpezlivo dlhé roky
ZÁKLAD ŠŤASTIA BOŽSKO-ĽUDSKÁ LÁSKA
NÁDHERNÁ TO MATRICA-POKOJNÉHO DNEŠKA
KTORÁ VYRASTÁ A JE MOCNE-ŽIVÁ
NA KORONÁRNEJ PREHRE
VOJENSKEJ DOMINANCIE
LEBO PRAVDA VELIKÁ JE
ŽE MATRIX STRACHU VO VÄČŠINE ĽUDÍ NA PLANÉTE 
CHVÁLA VŠEMOCNÉMU PRINCÍPU
UŽ NEVLÁDNE-NEPLATÍ 
 
a PRETO MY MÚDRI CHLAPI 
ODLOŽME STARÉ SPÔSOBY
PREHRÁME UŽ ÚPLNE
AK SA NENAUČÍME OCHRAŇOVAŤ ŽENY+DETI
IBA V MOCNOM A ÚCTIVOM OBJATÍ 
VRÚCNEJ PODPORY K Súhre Osobností
jasne, že bez vojenskej Mršiny
bez povýšenej naMyslenosti
 
a maličké virusy,
ved to sú posledné pokusy
kolabujúceho matrixu
a nejakých pár bežencov, 
čo vždy boli nahuckaní+zaplatení
od mocibažných robotických ľudí
NÁM UŽ NEUBLÍŽI
ZBYTOČNE STAVAŤ HRANICE
BARIKÁDY BARIÉRY
VED MAJÚ KÚPENÉ POBYTY 
DOPREDKU I DOZADKU-DÁVNO
V INÝCH ČASTIACH VESMÍRU
S ICH PLAZMOU SÚVISIACE
reku KEď SME V ROVNAKOM naLADENÍ
ODFRČME TEDA S NIMI
NECH NEVIDÍME:
 
OTVORENÚ KLIETKU KAŽDÉHO
STRACHU V KAŽDOM ČLOVEKU
KRAJINE-ŠTÁTE SYSTÉME
DO SPOLOČNEJ MILUJÚCEJ
A NEUSTÁLE KVITNÚCEJ
RAJSKEJ ZÁHRADY,
KTORÁ UŽ EXISTUJE
V TOMTO ČASE I TELE
LEN SI JU OBĽÚBME
DOVOĽME A PESTUJME...