PreROD pre Nás i PríRodu

12.01.2017 15:02

PreROD pre Nás i PríRodu


Tak si nás zas našiel ďalší Rok
v kalendári čísla sa striedajú...
NECH JE TEDA ŠťASTNý na môj Veru!
Zimou však v Prírode všetko spí
a nový začiatok sa rodí z Jari.
Oddychujú polia Hory
potoky pod ľadom i Sady.
Matička ZEM na mňa hľadí jaskynnými očami
a keď zbadá že ju cítim a Sme Vedno
zaplaví ma známym Teplom
veď s Dôverou po nej chodím.
Pouč že ma Zem rozMilá
ako začať odNova žiť - DOBRO činiť
chrániť sa vzájomne a rozvíjať v Tebe
s Úctou v Láske so všetkým ČO JE
ZAJEDNO a POSPOLU...