Príčiny

19.03.2018 10:53
Príčiny choroby náhody i nehody

začínajú kváriť telo pocitom Krivdy,
lebo nie sme schopní prijať a pochopiť
normálne životné premeny:


falošné pocity šťastia pestujeme

mód posudzovania nás baví

hráme sa na spravodlivých

nezdravá slušnosť nám škodí...


Veru veru staré Rutiny

vytvárajú nechcené náhody

aby nás aj nasilu hodili

do skutočného MÓDU Vesmíru

ktorý existuje vďaka PRIJATIU
ŽIVEJ LÁSKY KU ZMENE!


Povrchné užívanie všeho druhu

zaseknutie v čase-fotografie

robia ľútostivo-ľstivé náSledky
zrýchlenia času stárnutia
nespokojnosti-ublíženosti.

A výčitkami voči Sebe i každému

ako nič poškodíme Silu nášho systému...

Nemenné spôsoby myslenia

vyženú Ducha Obnovy

podporia spiatočné viny

do víru bujnenia

toť moc rakoViny!


Ak ovšem staneme sa PRVKOM PREMENNÝM
ĆO SME vždy BOLI - SME I BUDEME
MILO i Smelo - ako že Slnko
JE na Oblohe
A
PRÍRODA TO KRÁSNE PREDVÁDZA

VTEDY STRÁVIME VŠETKY STRACHY zo ZMENY

ODPUSTÍME Svetu i SEBE

A DÁME PÁ...