Princípy pokojnej pospolitosti

27.02.2013 13:23
Princípy pokojnej pospolitosti
 
Ako ich vytvoriť v tomto zmätenom stave ľudstva?
Základná príčina je "Dostatok-Hojnosť" no iba v prílišnej spotrebe tela, no nie len v jedle všetkého veľa škodí, že?
Veľa slobody, veľa záujmov-veľa zažiť -veľa stihnúť-ešte Dnes.
Je priam udivujúce ako tomuto mamu  ľudstvo rýchlo podľahlo? Nerozumne, na veľký úkor zdravia, pokoja Duše,
o Duchaplnnosti sa nedá ani hovoriť...
NO naša spoločná prírodná povaha nám predsa radí uvedomenie si základných dobrých a overených pravidiel každej Doby.
Riadi sa nimi vznešená Joga, ľudia žijúci v prírode a všetci naši predkovia-ktorí žili vo Vrchoch skromne z plodov svojej práce a Darov Zeme.
Boli zdraví-pokojní a mali veľa detí...
Tieto princípy platia tisícročia a sú nadmieru potrebné Tu aTeraz a budú platiť ľudskosťou a sebauvedomením stále aj miesto peňazí.
Tu sú:
1. Pomaly ďalej zájdeš
2. V jednoDuchosti je Krása
3. Málo je viac
4. V skromnosti je Sila
5. Jeden dobrý koník/ček/ je v skutku viac ako pár divokých volov/vôlí/
A tak by sa dalo pokračovať, tie o Láske a Ježišove, poznáte, že?
Takže, treba si spomenúť a začať sa podľa nich riadiť, veď všetci cítime, že sme sa ocitli v škodlivom opaku!
Tak hor sa do práce na Sebe. Je to hlavne o umiernenosti vo všetkom, Ducha prítomnosti.
"Keď sme totiž plní Ducha - lásky, zodpovednosti  a súcitu ku všetkým a všetkému,
nie sme iba DUCHAPLNí ale aj SÝTI a SPOKOJNí  SAMI so SEBOU...