Rámec možností

06.05.2024 14:08
RÁMEC MOŽNOSTÍ
existuje iba v Tvojom
pomyselne*obmedzenom
ČASOPRIESTORE
Všetko je možné*premenné
rámca možností zhola NIET!
 
SKUTOČNOSŤ*REALITA
sa deje*nestojí-stála nikdy nebola
a najmä tá hrubohmotná
vzniká +  - zaniká.
 
No prvo vnútri Teba
ZRETEĽOM JASNÝM
ČIŽE ZMYSLAMI
BUDIŤ ŽIVLY TREBA
A TRPEZLIVO*SMELO
MYSEĽ VYČISTIŤ
KRIVDY*KLAMY
V SRDCI ZHOJIŤ NAOZAJ!
 
A VTEDY POCÍTIŠ, ŽE
RÁMEC VŠETKÝCH MOŽNOSTÍ
DUŠEVNE ZRETEĹNÉHO SVETA
ROZŠÍRUJEŠ I ZUŹUJEŠ IBA TY!
 
DO MALEJ ŠKRUPINKY
SVOJHO TELA
V SVETLOM TEMNE
VSTÚPILO SI DOBROVOĽNE.
 
RÁMEC JE VŽDY VEĽKORYSÝ
IBA TY SI MYSLÍŠ, ŽE NIE.
BO SA BOJÍŠ SLOBODNE PREJAVIŤ
A SAMO ZA SEBA ZODPOVEDNE ŽIŤ
FURTOM*FURT PODLIEHAŠ
STRACHU ZO SVOJICH MOŽNOSTÍ.
 
ÁNO - JE TO PRÁCA NÁDHERNE VELIKÁ
KEĎ VNÍMAŠ V SEBE OHEŇ ŽIVÝ
TEPLO SVIETI - LÁSKA HORÍ
VŠETKO V TELE KRÁSNE ZUNÍ
SVET TI VONIA*ZDRAVO CHUTÍ.
 
SI TVOR SKVELÝ.
 
TELO RADOSTNE VHUPNE
DO TEJTO MAGICKEJ HRY
I ZARAZ RÁMEC MOŽNOSTÍ
BOŽSKY NEKONEČNÝCH

V TEBE USTANOVÍ********