Ráno

11.09.2013 11:46
KEĎ RáNO VSTANEME BLAžENí
A POCíTIME  úSMEV BOHA NA TVáRI :
NOVý DEň V DUšI SVETA SA OTVáRA
SťA LUPEň RUžE
A VšETKO BYTIE VôňA ZEME ZALIEVA
A NAšE SRDCE V  BOžEJ RADOSTI
AKO KONíK KLUšE
VERNE A MOCNO
DO DIAľAV VEčNOSTI...