Škovránok

27.03.2015 19:50
Škovránok hlboko v modrom Nebi

voňavej výžive zoranej Zemi

ľúbivo-vďačne šveholí.

Sýtiac Seba čístí pôdu

od zbytočnej pandravy.

Hneď lepšie dýcha-teraz z Jari.

Počujúc trilky škovránka

Podbelík vedľa na Lúke

smeje sa v Zlate Slnka.

Tak súLAD prírody
človeku návod ponúka:

"Duša čistá voňavá

dobrou mysľou zoraná

chuťou pravdy čistená

a citom Lásky hojená-

Zlato Slnečnej náLADY vytvára!