Slnka Návrat

26.06.2014 21:44

SlnkaNávrat oslávený

Slnečný Dom zameraný

zemských duchov mocná sila pripustená

svietivý kameň jasnej noci povšimnutý...

Kryštál Krásy Vesmírnej Moci vytvorený

na Dobrom Vrchu očistná studňa Lásky
pripravená...


Hláste sa smelo vývojachtiví-Svetluška pre Vás je v prítomnej chvíli