Slnko a rozkvet

13.04.2015 12:38

SLNKO  naše si úžasné 

Tvoja ŽIVA zlatoBlahá

zalieva Nás mocne zrána 

božským Dychom poVznesenia.

Fialôčky voňavé sedia milo na tráve.

A keď stromy Tvoje Lúče zočia

hneď sa radostne rozpučia

do nespočetných Krás a 

našim vzDuchom svitne ten nebeský JAS!

Bociani v kŕdľoch pôvabných

prileteli opäť preMilené.

Všetko spieva v teple Jari

 z dlhej Zimy prebudené.

Ďakujeme SLNKO krásne,

že nám hreješ Duše Naše

v tom žiarivom NaLadení...