Slnko

29.11.2021 19:55

SLNKO UŽ MÁME V CELOM TELE

ONO ŽIJE AJ V NOCI

NA DRUHEJ STRANE ZEMEGULE

A NEUSTÁLE POSVECUJE A ĽÚBI

VŠETKÝCH NÁS NEZMERNE A VEČNE

CEZ POHĽAD NA HVIEZDY NA OBLOHE