Spánok

08.09.2016 12:23
Spánok
je náš Pán i LIEK

najSladší na Svete,
v ňom sme všetci
v správnej Realite.
A keď smelo sníš
všetko uvidíš...
Potreby rozumu spia
v tele vládne Tíš
tým sa mocne obnovíš !
v ozajstnom žití
bdelé Snívanie JE
v Objatí všetkých  Duší
v liečivej vôni Vesmírnych Ruží...
Spánok je Tvoj DAR
Daj mu Nový TVAR

a spokojne Ráno VSTAŇ.