Stav

12.10.2020 13:36
STAV
ľahkosti telesnej i Duševnej
naSTAVenie myšlienok i Citov
do JEDNEJ ÚROVNI
BLAŽENÝ STAV SPOKOJNOSTI
ale aj bystrej poZornosti
JASNOSŤ PRÍTOMNOSTI
VEDOMÉ A STÁLE Zdravie
najmä TO Vnútorné
za každých okolností...
 
AKO NA TO?
PREMÝŠĽAŤ-PLÁNOVAŤ
PREĆO?
PREDPOKLADAŤ
OČAKÁVAŤ-SPOMÍNAŤ
NAČO?
 
SMELO normálne žiť
bez tieňov obáv škodlivých
tradícií a zvykov
jednoDucho MILO
v skromnosti bez starosti!
 
Nuž ale to treba
odložiť všetky rúška
FALOŠNOSTI
a kráčať po SVETE
HRDO ĎALEJ
V  SLOBODE SVOJEJ
S OTVORENÝM SRDCOM
PLNÝM VĎAČNOSTI A LÁSKY
A OZAJSTNE VESELO
BEZ MASKY DÔLEŽITOSTI
AKO SLNKO NA OBLOHE
LUNA - VESMÍR
ÚČELNE PREkRÁSNY
SPANILOTICHÁ  PRÍRODA

V SYMBIÓZE BOŽSKOSTI!