ŠŤAVA

24.07.2018 10:24

"Tá Sila čo nám prúdi v žilách

čo To je - akože sa volá?

Spojenia potreba nutná

ľúbenia všetkého cez Seba

Životom Zve sa.

Utekajúc nachádzame

prílišnej blízkosti

bojíme sa??

K ZEMI LíHAME

DO HVIEZD HľADíME

V ÚžASNOM DARE-

SLADKéHO SILNéHO TELA!

ŠTAVOU VšEMOCNOU

ZMYSLOM  VESMíRU

SPOJENíM VšEHO

BYTOSťOU

OZAJSTNEJ RADOSTI

STáVAME SA!!"