Strach sa rozpadá

26.10.2015 14:29

/zveselený z nettu/
Strach sa tiež rozpadá-odpadá z nášho povrchu-nikdy nebol dnu!

Proces rozpadu systémov starého sveta často sprevádza ohromná mentálna a niekedy i fyzická bolesť a strach.

Určite je vhodné požiadať o pomoc, keď je toho na nás už moc!!!

Bezpečný rámec /uzavretý priestor terapie/ či okruh cvičení Jogy,

nám môže pomôcť sa začať pomaly nanovo formovať.

Krehké krídla našej Duše by nemali prísť ihneď do styku so silným vetrom dennej reality a nepochopením okolia. Otvorenú myseľ  je treba ochraňovať, jemne a citlivo dodávať znovu dôveru svojmu životu ale už nie v starých koľajách.

Byť na sebe dobrý, citlivý, pestovať láskavosť k svojej osobe.

Aj keď sa v nás deje čokoľvek!

Možno cítime samú temnotu či absolutnú neistotu o sebe samom,o svojom zdravom rozume, neznamená to však, že sme my touto neistotou či pocitom temna. Sú to deje, ktoré prídu a zase odídu!

Veľmi nám pomôže, ak dokážeme byť si tohto procesu vedomí, zostať otvorení, uvoľnení, bez nutnosti so všetkým bojovať či sa toho panicky obávať. Nechať divú rieku, aby sa upokojila, voda záplavy vsiakla do pôdy… a nové úžasné rastliny mohli začať rásť a kvitnúť v pozmenenej, rozsiahlejšej a hlbšej krajine.

Nič nie je isté, všetko sa mení, ako vravia budhisti, jediná istota je smrť, ale nie je isté, kedy príde.Niekedy príde už behom života.
Strach je náš démon, tvrdý diamant, sprievodca temnotou, obdobím rozpadu a premeny, prísný-krutý ale spravodlivý učiteľ.
Môže nás ale otvoriť ozajstnému súcitu
a oživujúco-liečivým pocitom
Sile vedomej Seba samej - v Nás
.