súStredenie bohoRovné

19.01.2021 13:27
že žiť ide jasne ďalej - reku hej
v každej chvíli ťažkej i milej
uStredene v sladkoteplom Centre Tela
Nie však výstredne
keď smiech bláznivý
strieda nárek zúfalý...
Takýto štýl predvádzania sa
k ničomu múdremu nevedie!
Veď zachovať sa v zdravej Sile
je vstúpiť do Seba súStredene.
A umením žitia pekne ďalej
najmä JE bez strachu a s vďakou
PRIJAŤ HRY + DEJE
terajšie i minulé
 
vSkutku vPravde SVOJEj
no i všetkých ľudí ODHODLANE
PRÍTOMNE+POKOJNE
bez škodlivých výkyvov v psychike
s úctivým nadHľadom a súCitom.
A žiť pôjde ďalej
Dušou Mocnou
spoluPatrične

BOHOROVNE