Sviežosťou buďme

17.08.2017 21:14

Sviežosťou Buďme

Dúha Spojenia v Srdci Krajiny

v stave cvičenia tela

ľudí podobných-myseľ vyrovnaná

v Duchu PoVznesenia

Most dúhový tvorí-pripomína...

Povstali krátke okamžiky

zVedomenia, že Vše

cez Nás prúdi i preteká...

Miminkom plná Sila večnej Dúhy

oblúkom Ľúbosti previeva

toť ZHMOTNENIE STVORENIA!

a ľudské krivdy- prach zbytočný

nášho SVEDOMIA

odfúknime už navždy!

V SRDCi i Vnútri
Nové SEMä zasaďme

Nech Ľahkosť Bytia a Sviežosť Žitia

Radostne v Nás zakvitne!!