TEO

25.05.2018 11:12

"Na šípovej RUŽI voňavej

do uška mi šepol

RUžOVý PúčiK

krem radostného hlasu synka

a správy od šťastnej mamky

prelestný TO Oznam:

"Už JE TU NA SVETE

TEO - MôJ VNúčiK.

NECH MU MENO BOHA

NA CHRABRé ČINY SLúži

A POSLANíM NECH JE MU

BUDIť V ľUĎOCH ZDRAVú LáSKU

VOčI SEBE I VšETKéMU !!

ÁaáCH VERU...

NIET KRAJšIEHO VNEMU

AKO KEď SA zRODí

ZO SYNA - SYNáčIK."