Tichá

15.05.2015 09:40

Tichá horská Planina

krásou Prírody Duše spojila

i panna Mária 
v okne domu sa zjavila.

Sloboda ženstva

náterom pravdy obnovená

diera do ega mužstva

tvrdou prácou spečatená.

Vedomie Pôdy ľudstvo spojí

keď hviezdy v Dreve

svitnú v Nebi...

Veselý gazda na koni

ležmo dolu bruchom

do svojho domu prichodí

v sprievode syna a psíkov.

A ČLOVEK ČLOVEKA

ÚSMEVOM RÝDZIM 
PRÍJME A POZDRAVÍ!