TULÁČIK

25.01.2017 13:50
TULÁČIK
NA PAPIERI PÍŠE VERŠE ALI
ČO VNUČKA POKRESLILA CELÝ
RÔZNYMI OČAMI A VERU
DOSPIEVAJÚCA NEVENKA
VIDÍ TO,
ČO NECHCEME VIDIEŤ
U DETÍ MY DOSPELÍ??
TOŤ DÔKAZ-ČO PREŽILA SOM V PLNOM ZRETELI:

Čierny HAVO veľký-pekne huňatý-priateľský
sprevádzal ma peškom z Králik kus cesty.
Celý Tajov-spoločník verný- po ceste bežal so mnou
aj autám sa ticho prihováral a CHRÁNIL MA
ja som sa bála o neho - on o mňa NIE!
Aj keď do Hory po srnčích stopách ušla som
obzriem sa a už okolo obšmieta sa
a veselo chvostom kýva, že ma našiel...
Bolo to nádherné-teraz to cítim-vtedy nie,
sobecký strach že pôjde stále za mnou
a čo ja s ním ? mi bránil
prijať jeho
lásku-
vychutnať priazeň .
Prepáč Psík, že som Ťa odháňala preč
ani raz nepohladila krásnu
Tvoju srsť
a nekukla úprimne do Duše zvieracej
čo v očiach a správaní sa zračí,
aj keď sme obaja po tom túžili
a potrebovali sa veľmi.
Ďakujem Ti PRIATEĽU Milý
Nech nie si Sám-Teplo a Lásku máš.
BUĎ SÝTY a ZDRAVÝ!!