Túžba človeka

11.03.2015 09:09
Od dávnych čias-túži človek vedieť viac,
chce rozumieť reči Sveta-hľadiac na Mesiac.
Štebot vtákov
blažených
vlnenie rýb pôvabných
šepot krídel motýlích
i varovné zvuky zvery v Hore hlbokej.
Pozorujúc objavuje-obdivujúc vypestuje
Dušou čistou-Lásku v Sebe.
A Ľaľa Ti ho zrazu čuje i rozumie

jasnú to Reč všetkých tvorov na Svete.