Tvárna hmota

23.08.2018 15:00
Tvárna Hmota
učíme sa SEbaOvládaniu
snažíme sa aspoň trochu
zmeniť svoju hustú Hmotu?
Tušíme už, že TO
nie je o povrchu??
Pripustíme rýdzo v Mysli,
 že Život nemusí byť
 zložitý a neistý???
JE TO PREDSA ZO ZÁSADY
JEDNOLIATA ČÍRA HMOTA
NEUSTÁLE PREMENLIVÁ
VODNÁ VZDUŠNÁ
A NIELEN V MATÉRII TELA...
SME ZO SPOLOČNÉHO CESTA.
V noci v Celku Spanilo
no ked svitne ráno nasadíme masky
a hybaj tváriť a kváriť nejakú Hmotu
na zbytočnú robotu:-))
ALE DENNÉ+NOČNÉ ŽITIE
CELKOM JE
JEDNO BEZ DRUHÉHO NEEXISTUJE!
ČO JE DÔLEŽITEJŠIE UŽ VIEME?
VEď SCHVÁLNE NÁS NEUČILI
DRŽAŤ CITY MYŠLIENKAMI.
A VERU TO TREBA
DÁ I SMIE SA
SŤA DVA MOCNÉ KONE PREKRÁSNE.
V SPOJENOM VEDOMÍ

NANOVO UHNETIEME SA!!