Upevňovanie súcitné

11.03.2022 10:36

UPEVŇOVANIE SÚCITNÉ

"tak ako hviezdy na nebi

   slnečné+mesačné

   i my ľudia na Zemi

aj keď vo víre nutnej Zmeny

stále sme stejne pošetilí"

 

no nesmie nám byť všetko jedno

aj keĎ JEDNO SME

 

VHODNÁ DOBA SEBAPOZNANIA

 ČI PYŠNÉHO SEBAVEDOMIA

I SPLNENIE SVOJHO POSLANIA

SA KONČÍ

 

OKNO Z VESMÍRU

DOPLŇUJÚCI ZDROJ DUŠE NAŠEJ

VEČNEJ ESENCIE ŽIVOTA

DO HĹBKY ČISTÉHO DOBRA

NÁŠHO MY

KTORÉ TRVALO PÁR DESIATOK ROKOV

SA ZATVÁRA

AVŠAK DO NÁS - DO TEBA

 

ak sme ovšem poňali a Seba zapoznali

Vše iba počne

 

nebuďme už spiacich

je to zbytočné

možnosť pochopenia

ako všetko so všetkým súvisí v čase+priestore

a prijať, že TO rovnako od každého tvora závisí

či sa naučili, že

každá myšlienka v cite prežitá hmotu mení

bohate mali

 

od nikoho zmenu nečakajme

lebo PREDSA Zmenou SME

OPATRUJME+PESTUJME

SVOJ SKVELÝ STAV I NAďALEJ

PLNE SI DÔVERUJME

A PREBYTKY NAŠEJ LÁSKY

VYŽARUJME SRDCOM

NA VŠETKO STVORENIE

SILNO+MIERNE=MIERUMILOVNE