Úplne nádherne

11.02.2015 10:13
Úplne nádherne
čas nás obmedzuje
inakšie plynieme
do Seba dôverne.
Tam to spomaľuje
ľúbivo blažene
v jemnochvení Duší
JEDNO nastupuje.
Horúco belostné
nežne nenáročné

nekonečné TICHO...