Ušľachtilé iskierky

17.10.2022 09:32

UŠĽACHTILÉ ISKIERKY PREMENY - TO SME VŠETCI MY

toť ZNAKY:

Splnené SNY detských Liet

Žiarivý STRET blízkych Duší - raz a navždy

Bliknutie, že už vieme čo chceme

PríJemná Radosť VĎačnosti za žitie každoDenné

Pochopenie o čo išlo starému systému – odPustenie

Dôvera v Nehu a Múdrosť Svojho Vesmíru

Sladkosť rozhodnej SamoStatnosti

Sila skromnej sPokojnosti

Sloboda a Mier nezávislosti