Úsmev

03.04.2017 11:10
"Úsmev detsky radostný

plný Nehy Vďačnosti

TO JE POKLAD Drahocenný

vklad i plat do Pokladnice

DUŠE čírej Múdrosti a

SRDCA Tvojho až na DNO.

Keď hojíš Si Všetky

nevedomé Minulá i Budúcna

tvoríš návrat ČASU ŽITIA

Sily i Mladosti...
Úsmev JEDNO-
Duchý
spokojný a Tichý

DOKLAD Ducha Dobrého

a DAR ZDRAVIA vedomého!!"