v Rajci

27.11.2017 08:55
A v  prekrásnom Rajci
stretli sme sa rôzni
v tom Jogovom Tanci.
Trochu zmätku spôsobila
príliš voľná disciplína.
No k Pokoju dospeli sme
SPOLU
aj keď z iného uhla pohľadu.
VYROVNALI NáLADU!
Nasýtili Duše - Telá
povzniesli sa nad rutinu
a pripravili Živú Pôdu
k Rozvinutiu Plodu Ticha
čo už Dávno kvitol v Našom Srdci...
VĎaka všetkým Veliká
za prácu na vývoji

NOVÉHO ČLOVEKA.