V Tureckej

10.12.2014 12:48

V krásnej Hore Tureckej

Bytosti zemské i nebeské

spojili v nás svoj Jas.

Hmla i dážď Slnko-Luna

subtilnú silu prírody oživili v Nás.

Dievočky boli nové

zakúsiť jogové žitie svoje...

A s vďakou cítime,
že pokročili v Nás.