V zdravom Tele-ľahký vzDUCH

15.11.2016 09:22

V zdravom Tele-ľahký vzDUCH
Telo a zmysly vonkajšie či vnútorné sú jediný nástroj na vývoj akýkoľvek
ak toto nechápeš-nežiješ.
A práve v Telách je všetka Sila Sveta-vonkajšia neexistuje-všetko je ozaj iba v Nás,na vesmír sa nespoliehaj ani nevyhováraj!

Zdravie Pevné Telu je Tvoja duša povinná zachovávať-ak to nevieš-nielen chorobu si sám buduješ ale i ná/d/hoda=preťaženie a ne/po/hoda-sa Ti stane-ako nič.
Preto lebo Duši v Tele nie je dobre-chce odísť z Teba a ak nenapravíš prístup Mysle k svojmu Telu aj odíde a už ju nevrátiš...
Telo je Poklad a Dar nekonečnej ceny-iné nevyfasuješ a v akom je stave je len a len tvoja umná zodpovednosť! Pristúp Mysľou kLadno Ľúbivou k nemu-daj mu s mierou všetko čo si žiada-
papu-pohyb-vzdelanie i osvietenie-každú zmenu príJemne doPriať a Umne nepodliehať SebaKlamu...
Žiadna karma a trápenie neexistuje-to sú úklady Ega,ktoré strachu podlieha a vtedy ani príroda nepomáha-lebo si v neustále prehnanej kontrole a obave aby si dačo nevhodné nezjedol-neurobil-nepovedal-pane Bóóže???

No tým temným pádom a nevierou v Seba si TY poživeň a riadne výživná
pre Entity čo presne podmienené zápornymi silami môžu v Nás žiť aj nevedome.
Nedať Silu Tela žiadnej emócii a Hniezdo Duše bez Obáv ochrániť
obom nadHerné pLány ŽITIA Tvojho nie oSúdne dopriať-splniť po čom bažia
túžia skromne Ihneď im je Spolu dobre Tu a Teraz...
Telo zdravím sršiace vznáša sa radostné a spokojné ponad temné sPáry
prílišného dodržiavania čohokoľvek a tie potom veru nemajú ako naň dosiahnuť!
Veď nebojácne čistá Duša pláva Hore ľahkohmotne
a záporné vždy ostáva dolu ťažké-prízemné a nesúrodé s Tebou!
Je to v pravde JednoDuché a nadHERNé,že?

Tak buďme Hlboko v svojom sladkom Tele nad všetkými vecami i duchmi zápornými
a vďačná Duša nás nadnáša preLestnom
Obláčiku bdelej pozornosti k Sebe
a je šťastne silno MOCná TU v Tebe,
nemá prečo
sa utiekať do vyšších sfér mimo Tvojho tela.
SI Dušou vzácnou nad všetkými Hrami Ega i Osudu - áno SI
ale iba v SILE poRiadnej a Mocou Zdravia Tela
Duša kvitne - vyvíja sa a rastie
nech sa deje vôkol Teba čo len chce...